Om AXA

Axel AXA Andersson

1890 - 1956

Axel AXA Andersson föddes i Morup den 24 januari 1890. Under sin uppväxt prövade han på olika yrken. Bland annat hjälpte han sin far i smedjan. När han inte fann något intressant yrke gick han till sjöss i några år. Han mönstrade så småningom av och började som elev vid tekniska slöjdskolan i Göteborg. I samma stad deltog han som dekoratör vid 1923 års minnesutställning.


På grund av sjukdom fick han avbryta sina studier och återvända till Morup. Han fortsatte med sitt konstutövande och ofta gjorde han skulpturer och reliefer till olika kyrkor. Hans verk finns representerade bland annat i Gustaf Adolfs kyrka i Helsingborg, Kungshams kyrka i Bohuslän, Tvååkers kyrka samt i Morups kyrka.


Hans speciella stil syns i hur han försåg sina statyer med små basytor, höga, smala bålpartier som sväller ut i vidd över axlarna. Detta för att förstärka monumentalverkan genom att flytta upp tyngdpunkten. Flera av dessa figurer samlade Eric och Hanna Larsson och de finns att beskåda på Oljetrycksmuseét.


Vid 66 års ålder gick Axel Andersson bort den 12 januari 1956. Han efterlämnade hustrun Gerda och ett stort kulturarv.

Text och foton hämtade från häftet "Minnesutställning" av Morup-Stafsinge hembygdsförening.