Om Oljetrycksmuseét

"Hanna och Eric Larssons stiftelse för Morups Bygdegård"

Eric Larsson började samla tavlor och föremål genom sitt arbete som byggmästare på 1930 talet. I sitt arbete fick han ibland överta föremål från gamla hus, som han var med och renoverade. Han åkte även på auktioner. Där köpte han föremål som han ansåg hade kulturhistoriskt värde.


Dessa föremål samlades till slut i Morups bygdegård, som Eric köpte 1970. Han  hade varit med och uppfört denna bygdegård på 1920 talet. Tillsammans med hustrun Hanna fortsatte han att samla tavlor och andra föremål.


Museét drivs nu av en stiftelse bestående av barn och barnbarn till Hanna och Eric Larsson.

Text och foton hämtade från häftet "Jägare, vildsvin och monarker: Oljetryck" av Anneli Palmsköld och Lennart Lundborg.