Ejves radiomuseum

Ejves radiomuseum

På museéts andra våning finns ett litet museum bestående av gamla radioapparater, grammofoner, bandspelare med mera. Det är Ejve Larsson, son till Hanna och Eric Larsson, som har samlat de här föremålen under sin tid som radio- och tv- handlare.